Vanliga frågor

Hur fungerar produkterna?

Var kan A-Repeller MR användas?
Hur sätter man igång A-Repeller?
Hur vet jag att min A-Repeller är aktiv?
Påverkar Silverline produkterna annan elektrisk utrustning?
Hur länge varar batterierna i MR50?
Hur sprider sig ultraljudet?
Kan A-Repeller produkterna vara skadliga för djuren?
Förbrukar A-Repeller mycket energi?
Hur fungerar A-Repeller MR?
Varför påverkas möss och råttor av A-Repeller MR?
Hindrar ultraljudet möss och råttor från att komma in i huset?
Vilka skadedjur påverkas av A-Repeller?
Finns det någon generell “livslängd” för Silverlines avskräckare?
Hur länge gäller garantin?
Vad menas med att ledningsnätet ska vara konstant belastat? Räcker det inte med att apparaten sitter i ett vägguttag?
Är Silverlines avskräckare känslig för överspänning i elnätet?
Varför finns det två lägen på MR50 och MR80 DG2, ”Summer” och ”Winter”?
Vad är det för skillnad på läge ”Summer” och läge ”Winter” på MR50 och MR80 DG2?
Vilket läge ska jag välja på MR50 eller MR80 DG2 om jag besväras av ljudet från avskräckaren
Fungerar A-Repeller även på vintern i sommarstugan när man inte har något inkopplat som drar ström?

Hur fungerar ElectroPulse?

Varför har en del av era A-Repellers även funktionen ElectroPulse/Double Guard?
Hur fungerar de elektromagnetiska pulserna som avskräckaren använder?
Skapar avskräckaren det pulserande magnetfältet?
Måste avskräckaren sitta i ett visst eluttag för att pulserna ska påverka magnetfältet?
Varför påverkas möss och råttor av de elektromagnetiska pulserna?
Sprider sig de elektromagnetiska pulserna i hela bostaden?
Hur stor belastning bör det vara på den inkopplade strömförbrukaren som skapar magnetfältet som i sin tur pulserna ska påverka?

Vilken produkt ska jag välja?

Vilken av era A-Repellers rekommenderar ni man ska välja?
Varför har vissa produkter även funktionen elektromagnetiska pulser, räcker det inte med ultraljud?
Ska jag välja MR80 DG2 eller MR130 DG4?
Ska jag välja MR30 eller MR50?

Hur använder jag produkterna?

Jag har problem med möss och vill börja använda en avskräckare/A-Repeller, vad ska jag tänka på?
Vad bör man tänka på vid placeringen av A-Repeller?
Hur ska man placera A-Repeller enheten?
Hur stor yta täcker A-Repeller MR?
Hur snabbt ger A-Repeller önskad effekt?
Kan man komplettera med traditionella fällor i köksskåpet?
Hur får jag bort mössen från vinden?
Varför är det musspillning i skåpet under diskbänken trots att vi har en A-Repeller i köket?

I vilka utrymmen kan A-repeller användas?

Fungerar avskräckaren i alla utrymmen?
Kan man använda A-Repeller MR utomhus under husets krypgrund?
Kan man använda A-Repeller MR i ett kallförråd där det blir minusgrader på vintern?
Kan man använda A-Repeller MR utomhus?

Hur påverkar A-Repeller MR människor och husdjur?

Är Silverline produkterna säkra att använda i hemmet?
Kan det mänskliga örat uppfatta det ljud som A-Repeller enheterna sänder ut?