Vanliga frågor

Hur använder jag produkterna?

Hur får man bort möss som håller till inne i isoleringen på vinden?
Hur får jag bort mössen från vinden?
Varför är det musspillning i skåpet under diskbänken trots att vi har en Mus & Rått Fritt i köket?
Vi har trots Mus & Rått Fritt sett tecken på att möss varit inne i vårt grovkök där vi förvarar djurfodret.
Hindrar Mus & Rått Fritt möss och råttor från att äta torrfoder?
Vi har möss i skåpet under diskbänken, hur blir jag av med dem?
Kan man komplettera med traditionella fällor i köksskåpet?
Vad är det för skillnad på läge ”Summer” och läge ”Winter” på Mus & Rått Fritt 50?
Varför finns det två lägen på Mus & Rått Fritt 50, ”Summer” och ”Winter”?
Hur justerar man elektropulserna på Mus & Rått Fritt 100/400?
Vad används knappen ”Slow” och ”Quick” på Mus & Rått Fritt 80/200 till?
Kan man placera avskräckaren där den kan utsättas för solljus?
Är Silverlines avskräckare känslig för överspänning i elnätet?
Finns det någon generell “livslängd” Silverlines avskräckare?
Påverkar Silverline produkterna annan elektrisk utrustning?
Varför försvinner inte mössen direkt när jag sätter igång Mus & Rått Fritt™?
Fungerar Mus & Rått Fritt om det redan finns möss i utrymmet?
Fungerar Mus & Rått Fritt™ även på vintern i sommarstugan när man inte har något inkopplat som drar ström?
Vad menas med att ledningsnätet ska vara konstant belastat? Räcker det inte med att apparaten sitter i ett vägguttag?
Hur stor belastning bör det vara på den inkopplade strömförbrukaren som skapar magnetfältet som i sin tur pulserna ska påverka?
Måste avskräckaren sitta i ett visst eluttag för att pulserna ska påverka magnetfältet?
Varför har vissa produkter även funktionen elektromagnetiska pulser, räcker det inte med ultraljud?
Något man bör tänka på vid placeringen av Mus & Rått Fritt?
Hur ska man placera Mus & Rått Fritt™?
Fungerar avskräckaren i alla utrymmen?
Kan man sätta en avskräckare utomhus under husets krypgrund?
Kan man använda Mus & Rått Fritt i ett kallförråd där det blir minusgrader på vintern?
Kan man använda Mus & Rått Fritt™ utomhus?
Var kan Mus & Rått Fritt™ användas?
Vart tar mössen vägen när de försvinner från utrymmet där Mus & Rått Fritt™ finns?
Hur snabbt ger Mus & Rått Fritt™ önskad effekt?
Hur vet jag att Mus & Rått Fritt är aktiv?
Hur sätter man igång Mus & Rått Fritt?

Hur fungerar produkterna?

Vilket läge ska jag välja på Mus & Rått Fritt 50 om jag besväras av ljudet från avskräckaren?
Vad används knappen ”I” och ”II” på Mus & Rått Fritt 100/400 till?
Vilket läge ska jag välja om jag besväras av ljudet från på Mus & Rått Fritt 80/200?
Kan man placera avskräckaren där den kan utsättas för solljus?
Är Silverline produkterna säkra att använda i hemmet?
Är Silverlines avskräckare känslig för överspänning i elnätet?
Finns det någon generell “livslängd” Silverlines avskräckare?
Hur länge gäller garantin?
Påverkar Silverline produkterna annan elektrisk utrustning?
Varför försvinner inte mössen direkt när jag sätter igång Mus & Rått Fritt™?
Fungerar Mus & Rått Fritt om det redan finns möss i utrymmet?
Hur sprider sig ultraljudet?
Fungerar Mus & Rått Fritt™ även på vintern i sommarstugan när man inte har något inkopplat som drar ström?
Vad menas med att ledningsnätet ska vara konstant belastat? Räcker det inte med att apparaten sitter i ett vägguttag?
Hur stor belastning bör det vara på den inkopplade strömförbrukaren som skapar magnetfältet som i sin tur pulserna ska påverka?
Måste avskräckaren sitta i ett visst eluttag för att pulserna ska påverka magnetfältet?
Sprider sig pulserna i hela bostaden?
Skapar avskräckaren det pulserande magnetfältet?
Varför påverkas möss och råttor av de elektromagnetiska pulserna?
Hur fungerar de elektromagnetiska pulserna som avskräckaren använder?
Varför har Mus & Rått Fritt 100/400 och Mus & Rått Fritt 80/200 även funktionen elektromagnetiska pulser?
Vilka Silverline produkter har funktionen ElectroPulse?
Har ni någon modell som ändrar ultraljudfrekvensen automatiskt?
Hindrar ultraljudet möss och råttor från att komma in i huset?
Kan det mänskliga örat uppfatta det ljud som Mus & Rått Fritt sänder ut?
Är Mus & Rått Fritt™ skadlig för djuren?
Hur stor yta täcker ultraljudet från Mus & Rått Fritt™?
Hur reagerar möss och råttor på ultraljudet?
Varför påverkas möss och råttor av ultraljudet från Mus & Rått Fritt™?
Varför har vissa produkter även funktionen elektromagnetiska pulser, räcker det inte med ultraljud?
Hur fungerar ultraljudet hos Mus & Rått Fritt?
Vilka Silverline produkter har funktionen A-Frequency?
Något man bör tänka på vid placeringen av Mus & Rått Fritt?
Förbrukar Mus & Rått Fritt™ mycket energi?
Påverkar Mus & Rått Fritt™ husdjur?
Vilka skadedjur påverkas av Mus & Rått Fritt™?
Vart tar mössen vägen när de försvinner från utrymmet där Mus & Rått Fritt™ finns?
Hur snabbt ger Mus & Rått Fritt™ önskad effekt?
Hur vet jag att Mus & Rått Fritt är aktiv?
Hur sätter man igång Mus & Rått Fritt?
Är ultraljudet speciellt anpassat för möss och råttor?
Hur fungerar Mus & Rått Fritt™?

Mård

Hur länge kan man använda Mård Fritt 200 innan nytt batteri ska bytas?
Förbrukar Mård Fritt 200 mycket energi?
Hur stor yta täcker ultraljudet från Mård Fritt 200?
Påverkar Mård Fritt 200 husdjur?
Är Mård Fritt 200 skadligt för djuren?
Vilket läge ska jag välja på Mård Fritt 200 om jag besväras av ljudet från avskräckaren?
Kan det mänskliga örat uppfatta det ljud som Mård Fritt 200 sänder ut?
Hur vet jag att Mård Fritt 200 är aktiv?
Hur snabbt ger Mård Fritt 200 önskad effekt?
Fungerar Mård Fritt 200 året runt?
Varför försvinner inte mårdarna direkt när jag sätter igång Mård Fritt 200?
Finns det någon generell “livslängd” på Mård Fritt 200?
Varför påverkas mårdar av ultraljudfrekvensen från Mård Fritt 200?
Kan man justerar ultraljudet på Mård Fritt 200?
Kan Mård Fritt 200 påverka annan elektrisk utrustning?
Hur sätter man igång Mård Fritt 200?
Något man bör tänka på vid placeringen av Mård Fritt 200?
Hur ska man placera Mård Fritt 200?
Tål Mård Fritt 200 alla typer av väder, kula och värme?
Var kan Mård Fritt 200 användas?
Vi har problem med mård där vi bor, hur blir jag av med dem?
Förbrukar Mård Fritt 50 mycket energi?
Hur stor yta täcker ultraljudet från Mård Fritt 50?
Påverkar Mård Fritt 50 husdjur?
Är Mård Fritt 50 skadligt för djuren?
Vilket läge ska jag välja på Mård Fritt 50 om jag besväras av ljudet från avskräckaren?
Kan det mänskliga örat uppfatta det ljud som Mård Fritt 50 sänder ut?
Hur vet jag att Mård Fritt 50 är aktiv?
Hur snabbt ger Mård Fritt 50 önskad effekt?
Fungerar Mård Fritt 50 året runt?
Varför försvinner inte mårdarna direkt när jag sätter igång Mård Fritt 50?
Hur länge kan man använda Mård Fritt 50 innan nytt batteri ska bytas?
Finns det någon generell “livslängd” på Mård Fritt 50?
Varför påverkas mårdar av ultraljudfrekvensen från Mård Fritt 50?
Kan man justera ultraljudet på Mård Fritt 50?
Kan man placera avskräckaren där den kan utsättas för solljus?
Kan Mård Fritt 50 påverka annan elektrisk utrustning i bilen?
Hur sätter man igång Mård Fritt 50?
Något man bör tänka på vid placeringen av Mård Fritt 50?
Hur ska man placera Mård Fritt 50?
Kan Mård Fritt 50 smälta om man placerar den under motorhuven?
Vart under motorhuven ska man placera Mård Fritt 50?
Var kan Mård Fritt 50 användas?
Vi har problem med att sladdarna under motorhuven förstörs av mård, hur blir jag av med mård?
Vi har problem med mård där vi bor, hur blir jag av med dem?

Möss & Råttor

Hur får man bort möss som håller till inne i isoleringen på vinden?
Hur får jag bort mössen från vinden?
Varför är det musspillning i skåpet under diskbänken trots att vi har en Mus & Rått Fritt i köket?
Vi har trots Mus & Rått Fritt sett tecken på att möss varit inne i vårt grovkök där vi förvarar djurfodret.
Hindrar Mus & Rått Fritt möss och råttor från att äta torrfoder?
Vi har möss i skåpet under diskbänken, hur blir jag av med dem?
Kan man komplettera med traditionella fällor i köksskåpet?
Vilket läge ska jag välja på Mus & Rått Fritt 50 om jag besväras av ljudet från avskräckaren?
Vad är det för skillnad på läge ”Summer” och läge ”Winter” på Mus & Rått Fritt 50?
Varför finns det två lägen på Mus & Rått Fritt 50, ”Summer” och ”Winter”?
Hur justerar man elektropulserna på Mus & Rått Fritt 100/400?
Vad används knappen ”I” och ”II” på Mus & Rått Fritt 100/400 till?
Vilket läge ska jag välja om jag besväras av ljudet från på Mus & Rått Fritt 80/200?
Vad används knappen ”Slow” och ”Quick” på Mus & Rått Fritt 80/200 till?
Vad är det för skillnad på läge ”Summer” och läge ”Winter” på Mus & Rått Fritt 80/200?
Varför finns det två lägen ”Summer” och ”Winter” på Mus & Rått Fritt 80/200?
Kan man placera avskräckaren där den kan utsättas för solljus?
Är Silverline produkterna säkra att använda i hemmet?
Är Silverlines avskräckare känslig för överspänning i elnätet?
Finns det någon generell “livslängd” Silverlines avskräckare?
Hur länge gäller garantin?
Påverkar Silverline produkterna annan elektrisk utrustning?
Ska jag välja Mus & Rått Fritt 25 eller Mus & Rått Fritt 50?
Ska jag välja Mus & Rått Fritt 80/200 eller Mus & Rått Fritt 100/400?
Vilken av era Mus & Rått Fritt rekommenderar ni man ska välja?
Varför försvinner inte mössen direkt när jag sätter igång Mus & Rått Fritt™?
Fungerar Mus & Rått Fritt om det redan finns möss i utrymmet?
Hur sprider sig ultraljudet?
Fungerar Mus & Rått Fritt™ även på vintern i sommarstugan när man inte har något inkopplat som drar ström?
Vad menas med att ledningsnätet ska vara konstant belastat? Räcker det inte med att apparaten sitter i ett vägguttag?
Hur stor belastning bör det vara på den inkopplade strömförbrukaren som skapar magnetfältet som i sin tur pulserna ska påverka?
Måste avskräckaren sitta i ett visst eluttag för att pulserna ska påverka magnetfältet?
Sprider sig pulserna i hela bostaden?
Skapar avskräckaren det pulserande magnetfältet?
Varför påverkas möss och råttor av de elektromagnetiska pulserna?
Hur fungerar de elektromagnetiska pulserna som avskräckaren använder?
Varför har Mus & Rått Fritt 100/400 och Mus & Rått Fritt 80/200 även funktionen elektromagnetiska pulser?
Vilka Silverline produkter har funktionen ElectroPulse?
Har ni någon modell som ändrar ultraljudfrekvensen automatiskt?
Hindrar ultraljudet möss och råttor från att komma in i huset?
Kan det mänskliga örat uppfatta det ljud som Mus & Rått Fritt sänder ut?
Är Mus & Rått Fritt™ skadlig för djuren?
Hur reagerar möss och råttor på ultraljudet?
Varför påverkas möss och råttor av ultraljudet från Mus & Rått Fritt™?
Varför har vissa produkter även funktionen elektromagnetiska pulser, räcker det inte med ultraljud?
Hur fungerar ultraljudet hos Mus & Rått Fritt?
Vilka Silverline produkter har funktionen A-Frequency?
Något man bör tänka på vid placeringen av Mus & Rått Fritt?
Hur ska man placera Mus & Rått Fritt™?
Fungerar avskräckaren i alla utrymmen?
Kan man sätta en avskräckare utomhus under husets krypgrund?
Kan man använda Mus & Rått Fritt i ett kallförråd där det blir minusgrader på vintern?
Kan man använda Mus & Rått Fritt™ utomhus?
Var kan Mus & Rått Fritt™ användas?
Förbrukar Mus & Rått Fritt™ mycket energi?
Hur stor yta täcker Mus & Rått Fritt™?
Påverkar Mus & Rått Fritt™ husdjur?
Vilka skadedjur påverkas av Mus & Rått Fritt™?
Vart tar mössen vägen när de försvinner från utrymmet där Mus & Rått Fritt™ finns?
Hur snabbt ger Mus & Rått Fritt™ önskad effekt?
Hur vet jag att Mus & Rått Fritt är aktiv?
Hur sätter man igång Mus & Rått Fritt?
Är ultraljudet speciellt anpassat för möss och råttor?
Varför påverkas möss och råttor av Mus & Rått Fritt™?
Hur fungerar Mus & Rått Fritt™?

Pest Protect - avskräckare

Ska jag välja Mus & Rått Fritt 25 eller Mus & Rått Fritt 50?
Ska jag välja Mus & Rått Fritt 80/200 eller Mus & Rått Fritt 100/400?
Vilken av era Mus & Rått Fritt rekommenderar ni man ska välja?
Varför försvinner inte mössen direkt när jag sätter igång Mus & Rått Fritt™?
Fungerar Mus & Rått Fritt om det redan finns möss i utrymmet?
Hur sprider sig ultraljudet?

Vilken produkt ska jag välja?

Hur får man bort möss som håller till inne i isoleringen på vinden?
Vad är det för skillnad på läge ”Summer” och läge ”Winter” på Mus & Råttfritt™ 80DG2?
Varför finns det två lägen ”Summer” och ”Winter” på Mus & Råttfritt™ 80DG2?
Vilken av era Mus & Rått Fritt rekommenderar ni man ska välja?
Varför har Mus & Rått Fritt 100/400 och Mus & Rått Fritt 80/200 även funktionen elektromagnetiska pulser?
Vilka Silverline produkter har funktionen ElectroPulse?
Fungerar avskräckaren i alla utrymmen?
Hur stor yta täcker Mus & Rått Fritt™?