Mus & Råttfritt™ Duopack

Startpaket som håller borta möss och råttor inomhus med Silverline Double Guard och A-guard, helt utan användning av gifter. Sätts direkt i vägguttaget.

Centralenheten Mus & Råttfritt™ 80/200 med Double Guard®, inbyggd AH-Hz™ speaker högtalare för A-guard och inbyggd 200ElectroPulse. A-Guard ger dig säkerhet med hjälp av ett anpassat och varierat ultraljud. Produkterna sänder ut ett avancerat ultraljud med anpassade frekvenser och ett varierat ljudtryck som skrämmer, avskräcker och stör möss och råttor naturliga sätt att bete sig och kommunicera. Detta stressar dem och skapar en odräglig miljö. Ljudåtergivning med AH-Hz™ speaker som sprider ljudet på bästa sätt i det aktuella utrymmet, 80 m². Ljudet påverkar inte husdjur (undantaget tamgnagare) eller människor och skapar inte resistens hos de avsedda djuren. Den elektromagnetiska pulseringen, 200ElectroPulse™, kompletterar ultraljudets effekt och syftar till att få gnagarna att inte utnyttja kabeldragningar som springvägar. Den mindre enheten, Mus & Råttfritt™ 30, används med fördel som ett förstärkande skydd i ett kompletterande utrymme i huset. Täcker med A-guard en rumsyta på upp till 30 m². Sätts direkt i vägguttaget i utrymmen där elnätet är konstant belastat via andra elektriska enheter.

Stör inte datorer, TV eller liknande. En produkt i Silverline Pest Protect system.

 

Tekniska specifikationer

Bredd:62
Höjd:125
Djup:65
Täckyta:80+30 m²
Vikt:0.2 kg

Ladda ner

Produktinformation

  • Artikelnummer: 25113
  • EAN: 7350007330697
Närmaste återförsäljare