BirdScarer Humming line

Spänn bandet mellan stolpar/pinnar för att skydda bär, frukt och prydnadsväxter. I vinden alstrar bandet ett lågfrekvent ljud som avskräcker fåglar. 30 m.

Produktinformation

  • Artikelnummer: 22328
  • EAN: 7350007337344
Närmaste återförsäljare