Category: Okategoriserade

Vanliga frågor

Hur fungerar produkterna?   Hur sätter man igång A-Repeller? Sätt din A-Repeller i ett vägguttag och den verkar direkt.   Var kan A-Repeller MR användas? Den kan användas i hus, förråd, garage, sommarstugor och andra utrymmen inomhus för att skrämma bort möss och råttor. A-Repellers med ElectroPulse passar i utrymmen där elnätet är konstant belastat… Read more »

Tack för 2021 och hint om 2022!

Året som snart passerat har åter igen visat att det redan stora intresset för hållbara och klimatsmarta produkter för hem och trädgård fortsätter att växa. Silverlines serie A-Repeller hjälper dig att hålla möss, råttor och andra skadedjur borta, helt utan gifter. Vid den här tiden förra året hade vi en rekordstor efterfrågan på Silverlines avskräckare… Read more »

Mygg och fästingmedel!

Hela året drömmer vi om sommar, sol och semester. Dessvärre får vi en hel del mindre sköna sommarkryp på köpet den här årstiden. Blodsugande myggor och farliga fästingar är två av dem. Här får ni bästa tipsen på hur ni undviker sommarplågorna. Mygg! Visste du att det finns över 33 000 olika myggarter i världen,… Read more »

Fritt från möss och råttor!

Enkelt, säkert och giftfritt – låt Silverline hjälpa dig att hålla hemmet fritt från möss och råttor, med fällor eller burar för levandefångst. Slagfällan Musfälla Hiro M1 har en väl beprövad teknik som innebär att fällan löser ut först när djuret står med båda frambenen framför beteslocket och lyfter det. Slagkraften och precisionen i Hiro gör att… Read more »

Det går att hålla spindlarna borta – Giftfritt!

Det går att hålla spindlarna borta, utan att använda gifter. Låt Silverline hjälpa dig till en spindelfri vardag med elektroniska avskräckare som sätts direkt i vägguttaget.   A-Repeller S30 använder anpassade och varierade ljudfrekvenser som efterliknar vibrationerna i spindelns nät. Spindlarnas känselorgan överstimuleras av de återkommande vibrationerna vilket gör att de stressas och säker sig… Read more »

Ultraljud som avskräcker möss och råttor!

Avskräckarna Repel 20, Repel 40 och Repel 60 sänder ut ett unikt, varierat och väl anpassat ultraljud som avskräcker möss och råttor. Ultraljudet stör möss och råttors naturliga sätt att bete sig och kommunicera och skapar en odräglig miljö för djuren, vilket gör att de undviker det aktuella utrymmet. Repel 20 täcker en öppen yta… Read more »

New packaging – a part of our sustainability work!

As part of our sustainability work, we have reviewed all our packaging to see how we can reduce their environmental impact. Among other things, we have chosen to remove all plastic blister packs. New solutions have also enabled us to reduce packaging sizes by 20-30%. Our new packaging also has less impact on the environment… Read more »

BirdScarer from Silverline!

BirdScarer Blackbird Designed to deter nuisance birds such as crows, jackdaws, gulls, pigeons, etc. Can be used in open spaces such as fields, nurseries, grassy areas, buildings, motorhome sites, etc. BirdScarer – Guard Owl Designed to scare away nuisance birds such as pigeons, crows, jackdaws, gulls, etc. Featuring large 2eyeTec repellent eyes and a Wobble-tec… Read more »

Unique sound technology for a pest-free home!

  Pest Protect system is a series of electronic devices that repel mice and other pests. The products emit a variable and adjustable ultrasound that deters and disturbs mice and other pests and which are adapted for different areas. The sound affects their natural behaviour, which cause them stress and creates an unpleasant environment that… Read more »

Patented battle trap with new design!

Hiro is a completely new trap that is based on internationally patented and tried and tested technology. The trap’s unique lid helps to spread the smell of the bait used to prepare the trap. The trap is triggered only when the mouse has placed both front paws in front of the bait and is lifting… Read more »

Keep spiders at bay using A-Guard!

  A-Repeller S keeps spiders away indoors with the help of the sound technology A-Guard, which creates an unpleasant sound environment for spiders. Plug it straight into the wall socket – no poison required.   A-Repeller S30 and S50 emits an advanced audio signal with adapted frequencies and a varied acoustic pressure that scares away,… Read more »

Deter voles & moles using sound!

Moles and voles have poor eyesight but well-developed hearing and sensory perception. Sound and vibrations signal imminent danger. Using our unique sound technology A-Guard, you can drive away these animals by creating an unsafe environment, thereby providing effective protection against voles and moles taking up residence.   A-Repeller SM 1250 keeps your garden free from… Read more »