Fritt från möss och råttor!

Enkelt, säkert och giftfritt – låt Silverline hjälpa dig att hålla hemmet fritt från möss och råttor, med fällor eller burar för levandefångst.

Slagfällan Musfälla Hiro M1 har en väl beprövad teknik som innebär att fällan löser ut först när djuret står med båda frambenen framför beteslocket och lyfter det. Slagkraften och precisionen i Hiro gör att musen dör omedelbart. En stabil, säker och effektiv fälla för trygg och giftfri bekämpning. För råttor finns Råttfälla Hiro R1, en kraftfull fälla med samma säkra fångstteknik.

Tack vare att fällorna löser ut först när locket lyfts, är de också säkrare för barn och husdjur.

Med slagfällor och burar från Silverline bekämpas möss och råttor utan gifter, så skydda ditt hem med Silverline i höst och vinter.

De effektiva och hygieniska slagfällorna i plast – Musfälla Brave och Råttfälla Brave – kan kopplas ihop med varandra för en ännu säkrare fångst. Musfälla Brave och Råttfälla Brave är klassiska slagfällor i trä med stabil fjäderkonstruktion.

I Silverlines system för mus- och råttbekämpning finns också burar för levandefångst av möss och råttor. Råttfälla bur Lion R1 är kraftig metallbur för levandefångst av råttor. Enkel att hantera och ladda med olika beten.

Mus&Råttfälla tippbur Tipper är en tippbur för möss och små råttor. Fällan består av en lätt bågformad tunnel. Möss och råttor lockas av betet som enkelt placeras i bakkant av tunneln i ett lock. I andra änden öppnas en ingångsdörr, som slår igen när buren tippar fram av djurets vikt.