Sprider sig de elektromagnetiska pulserna i hela bostaden?