Kan det mänskliga örat uppfatta det ljud som A-Repeller enheterna sänder ut?