Finns det någon generell “livslängd” för Silverlines avskräckare?