Vilket läge ska jag välja på MR50 eller MR80 DG2 om jag besväras av ljudet från avskräckaren