Måste avskräckaren sitta i ett visst eluttag för att pulserna ska påverka magnetfältet?