Vad bör man tänka på vid placeringen av A-Repeller?