Månad: februari 2022

Stoppa skadedjuren innan de etablerat sig!

Påsen med gräsfrö är sönderbiten i botten och fröna utspridda. Förrådet med kattens torrfoder likaså. Dessutom har vinterförvarade kläder på vinden fått förargliga hål och elsladden vid motorvärmaren har tydliga bitmärken. Med största sannolikhet är det oönskade möss och råttor som tagit sig friheter när de sökt mat och boplats inomhus under vintern. Dags att… Läs mera »