Ultraljud som avskräcker möss och råttor!

Avskräckarna Repel 20, Repel 40 och Repel 60 sänder ut ett unikt, varierat och väl anpassat ultraljud som avskräcker möss och råttor. Ultraljudet stör möss och råttors naturliga sätt att bete sig och kommunicera och skapar en odräglig miljö för djuren, vilket gör att de undviker det aktuella utrymmet.

 

Repel 20 –  20 m²

Repel 20 sänder ut ett unikt, varierat och väl anpassat ultraljud som avskräcker möss och råttor. Repel 20 täcker en öppen yta på upp till 20 m². Ljudet påverkar inte människor eller husdjur (undantaget tamgnagare) och skapar inte resistens hos de avsedda djuren. Stör inte annan elektronisk utrustning.

 

 

Repel 40 – 40 m²

Repel 40 sänder ut ett unikt, varierat och väl anpassat ultraljud som avskräcker möss och råttor. Repel 40 täcker en öppen yta på upp till 40 m². Ljudet påverkar inte människor eller husdjur (undantaget tamgnagare) och skapar inte resistens hos de avsedda djuren. Stör inte annan elektronisk utrustning.

 

 

Repel 60 – 60 m²

Avskräckaren Repel 60 sänder ut ett unikt, varierat och väl anpassat ultraljud kombinerat med elektromagnetisk pulsering som avskräcker möss och råttor. De elektromagnetiska pulseringarna gör att djuren undviker att springa längs kabelgenomföringar. Repel 60 täcker en öppen yta på upp till 60 m². Ljudet påverkar inte människor eller husdjur (undantaget tamgnagare) och skapar inte resistens hos de avsedda djuren. Stör inte annan elektronisk utrustning.