Bekämpa oönskade djur med unik ljudteknologi!

Med unik ljudteknologi från Silverline bekämpas oönskade djur som harar, katter, rådjur och mullvadutan gifter och utan att skada miljö och djur.

De anpassade ljudfrekvenserna A-Guard i A-Repeller KV 300 håller katter, harar och större vilt borta.

Så fungerar det!

• Enheten är batteridriven och sätts direkt i mark på det medföljande markfästet eller monteras på en stolpe.

• Ljudet störa och stressar djuren som undviker att röra sig inom det område som avskräckarens rörelsesensor täcker.

• Ställ in anpassade frekvenser för olika djur, t ex katt eller större vilt.

• Rörelsesensorn känner djurens närvaro på upp till 15 meters håll och ljudet täcker en yta på upp till 300 m².

• Utrustad med ett störande stroboskopljus (ChaseLight) som förstärker det avskräckande ultraljudet nattetid.

För avskräckning av sork och mullvad finns den batteridrivna A-Repeller SM 1250 och A-Repeller SM 500 Solar som är solcellsdriven.

Så fungerar det!

• Stavarna skapar störande vibrationer med hjälp av ljudteknologin A-Guard.

• Vibrationerna fortplantar sig i marken och stör djuren som lämnar området.

Avskräckarna är IPX4-klassade för att klara regn och fukt, men ta in dem under vintern så de inte skadas av tjäle.

Genom att använda avskräckande ljud för skadedjursbekämpning tar du hänsyn till vår miljö. Ett ytterligare steg i att arbeta hållbart i alla led tar Silverline genom sina nya förpackningar: All plast är borta och gör hela förpackningen till en återvinningsbar pappersförpackning. Förpackningarna har också blivit 20-30% mindre vilket ger effektivare frakt och en volymminskning på upp till 50 procent – och därmed mindre utsläpp.