Bli kvitt mal, silverfisk och löss!

Malfjärilar kan utan att vara direkt synliga förstöra livsmedel eller kläder. Klumpar i mjölet eller plötsliga hål i klädesplagg kan betyda att det finns mal i larvstadiet.

För att med säkerhet veta att det är skadeinsekter det handlar om presenterar vi limarken MothCatch Sticky C och MothCatch Sticky F som ger en indikation på eventuella problem med klädesmal respektive livsmedelsmal. Limarken hängs eller läggs i de utrymmen där de misstänkta problemen finns, i en garderob eller ett skafferi. Om limarken indikerar på att det finns klädes- eller livsmedelsmal i utrymmet krävs åtgärder för bekämpning. Därefter kan ett nytt limark placeras ut för att se om bekämpningen fungerat.

Med limarket SilverfishCatch Sticky S ser du om det finns silverfisk i fuktiga utrymmen som badrum och kök.

Bug Catch Sticky B ger indikation på vägglöss. Limarket monteras runt till exempel ett sängben, för att enkelt se om det finns vägglöss. Tänk på att sanering av vägglöss bara kan utföras av saneringsföretag.

 

Problem med spindlar?

Prova nya A-Repeller S50 – en kraftfullare variant av A-Repeller S30 som med anpassade ljudfrekvenser håller spindlarna borta från ditt hem genom att avge ett varierat och anpassat ultraljud, A-Guard, som efterliknar vibrationer i spindelns eget nät. De flesta spindlar har känselorgan som mycket effektivt noterar vibrationer i näten de spinner. De ständiga vibrationerna i nätet, skapade av A-Repeller S30 och S50, överstimulerar spindlarnas känselorgan vilket gör att de stressas och söker sig bort. Spindlarna har en så väl utvecklad förmåga att känna vibrationer att de till och med kan känna av vilket föremål eller insekt som hamnat i nätet.

Nya förpackningar – med samma formspråk och samma höga kvalitet!

Nu får Silverlines miljösmarta produkter nya förpackningar, för miljöns skull. All plast är borta och de återvinningsbara pappersförpackningarna har minskat i volym med upp till 50%, något som också ger effektivare transporter.