Nya förpackningar – en del av vårt hållbarhetsarbete!

Som en del av vårt hållbarhetsarbete har vi sett över alla våra förpackningar för att se hur vi kan minska deras miljöpåverkan. Vi har bland annat valt att plocka bort alla våra blisterförpackningar i plast. Genom nya lösningar har vi dessutom minskat förpackningarnas storlek med 40-50%. Våra nya förpackningar medför mindre påverkan på miljön både materialmässigt och transportmässigt.  

 

Informativa förpackningar hjälper!

Silverlines förpackningar är genomarbetade och informativa, där vi lyfter fram fördelar och funktioner på ett tydligt sätt. Många utav våra produkter säljs runtom i Europa, därför är vårt huvudspråk engelska och produkttexterna översatta på flera språk.

Silverline är ett av våra främsta varumärke som ligger under Miljöcenter AB. Se gärna filmen om Miljöcenters Miljö- & Hållbarhetsarbete, en del av Silverlines Miljö- och hållbarhetsarbete.