BirdScarer från Silverline!

BirdScarer Blackbird
Avsedd för avskräckning av störande fåglar som kråkor, kajor, måsar, duvor m.fl. Kan användas på öppna ytor som fält, planteringar, gräsytor, byggnader, uppställningsplatser m.m.

BirdScarer – Guard Owl
Avsedd för att skrämma bort störande fåglar t.ex. duvor, kråkor, kajor, måsar m.fl. Med stora 2eyeTec avskräckande ögon och ett Wobble-tec huvud som rör sig i vinden för optimal avskräckning.

BirdScarer – Shadow
Klistra Shadow på glasytor för att skydda småfåglarna. Småfåglarna undviker att flyga mot siluetten av sparvhök. Shadow är tillverkad i vädertålig och självhäftande svart plast. Enkel att montera och ta bort utan några bestående märken.

Shiny Owl & Wolf
Reflex som är avsedd för avskräckning av störande fåglar typ kråkor, kajor, måsar, duvor m.fl. i träd och buskar.

BirdScarer Spiky 2m & 5m
Ett enkelt sätt att skydda mot att fåglar som t.ex. duva, mås och kråka sitter och vilar, för oväsen och smutsar ner på de ytor du vill skydda t.ex. tak, skorstenar, fönsterbräden och plank.