Skräm bort sork & mullvad med ljud!

Mullvadar och sorkar har dålig syn men välutvecklad hörsel och sensorisk känsel. Ljud och vibrationer signalerar annalkande fara. Med vår unika ljudteknologi A-Guard, driver du bort djuren genom att skapa ett osäkert område och därmed ett effektivt skydd mot bosättning av sorkar och mullvadar.

 

A-Repeller SM 1250 håller trädgården fri från sork och mullvad med hjälp av PowerVib och ljudteknologin A-Guard, som driver bort djuren. PowerVib har en avancerad vibrationsteknologi som skapar ett osäkert område och därmed ett effektivt skydd mot bosättning av sorkar och mullvadar. Täckyta, i kompakt lerjord, upp till 1250m². Batteridriven: 4×1,5V LR20.

A-Repeller SM 500 Solar håller trädgården fri från sork och mullvad genom vibrationer skapade med hjälp av ljudteknologin Silverline A-Guard, som driver bort djuren. Täckyta, i kompakt lerjord, upp till 500m².