Månad: februari 2020

Nya förpackningar – en del av vårt hållbarhetsarbete!

Som en del av vårt hållbarhetsarbete har vi sett över alla våra förpackningar för att se hur vi kan minska deras miljöpåverkan. Vi har bland annat valt att plocka bort alla våra blisterförpackningar i plast. Genom nya lösningar har vi dessutom minskat förpackningarnas storlek med 40-50%. Våra nya förpackningar medför mindre påverkan på miljön både… Läs mera »

BirdScarer från Silverline!

BirdScarer Blackbird Avsedd för avskräckning av störande fåglar som kråkor, kajor, måsar, duvor m.fl. Kan användas på öppna ytor som fält, planteringar, gräsytor, byggnader, uppställningsplatser m.m. BirdScarer – Guard Owl Avsedd för att skrämma bort störande fåglar t.ex. duvor, kråkor, kajor, måsar m.fl. Med stora 2eyeTec avskräckande ögon och ett Wobble-tec huvud som rör sig… Läs mera »

Unik ljudteknologi mot möss & råttor

Silverline A-Repeller erbjuder ett program av välbeprövade elektroniska produkter med en unik ljudteknologi som skyddar ditt hem mot möss och råttor. A-Repeller Mus & Råtta avskräcker möss och råttor med ett varierat och anpassat ultraljud som påverkar skadedjurens naturliga beteende och skapar en stressig miljö som de vill undvika.     A-Repeller MR130 DG4 Vår… Läs mera »

Patenterad slagfälla med ny design!

  Hiro är en helt ny fälla som grundar sig på en världspatenterad och välbeprövad teknik. Doften från betet, som fällan betats med, sprids med hjälp av fällans unika lock. Fällan löser ut först när musen står med båda frambenen framför betet och lyfter locket. Hiro utlöses med en enorm kraft och hastighet, vilket gör… Läs mera »

Håller borta spindlar inomhus

Silverline SpindelFritt håller borta spindlarna inomhus med hjälp av ljudteknologin A-Guard som skapar en otrivsam ljudmiljö för spindlarna. Sätts direkt i vägguttaget och helt utan användning av gifter.   Avskräckare A-Repeller S30 och S50 sänder ut ett avancerat ljud med anpassade och varierande frekvenser som skrämmer, avskräcker och stör spindlar utan att döda eller använda… Läs mera »

Skräm bort sork & mullvad med ljud!

Mullvadar och sorkar har dålig syn men välutvecklad hörsel och sensorisk känsel. Ljud och vibrationer signalerar annalkande fara. Med vår unika ljudteknologi A-Guard, driver du bort djuren genom att skapa ett osäkert område och därmed ett effektivt skydd mot bosättning av sorkar och mullvadar.   A-Repeller SM 1250 håller trädgården fri från sork och mullvad… Läs mera »

Mot objudna gäster i trädgården!

Besök av katter, hundar, rådjur och kaniner, är inte alltid välkommet i trädgården. A-Repeller KV 300 hjälper dig i din trädgård. Vi vet att ljud och ljus stressar och stör de objudna gästerna. Vår unika ljudteknologi A-Guard håller trädgården fri från objudna gäster med ett anpassat frekvenssvep. För att förstärka överraskningsmomentet har vi även utvecklat… Läs mera »