Nya förpackningar – en del av vårt hållbarhetsarbete!

Som en del av vårt hållbarhetsarbete har vi sett över alla våra förpackningar för att se hur vi kan minska deras miljöpåverkan. Vi har bland annat valt att plocka bort alla våra blisterförpackningar i plast. Genom nya lösningar har vi dessutom minskat förpackningarnas storlek med 20-30%. Våra nya förpackningar medför mindre påverkan på miljön både materialmässigt och transportmässigt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa förpackningar säljer!
Vi vet att konsekvent och säljande marknadsmaterial är viktigt. Därför arbetar vi ständigt med att att utveckla säljande förpackningar som både väcker uppmärksamhet i butik, samt ger rätt information och köpargument till kunderna. Alla förpackningar, displayer, skyltmaterial och annonser andas samma unikitet och kvalitetskänsla.

Silverlines förpackningar är genomarbetade och informativa, där vi lyfter fram fördelar och funktioner på ett tydligt sätt. Många utav våra produkter säljs runtom i Europa, därför är vårt huvudspråk engelska och produkttexterna översatta på flera språk.