Månad: november 2019

Kvalitetssäkring & Hållbarhet

Vi utför egna certifieringstester på alla elektroniska produkter hos erkända certifieringsinstitut. Varje produktion inspekteras före leverans avseende funktion, utseende och förpackning. Vi ställer höga krav på att våra produkter ska hålla hög och jämn kvalitet Vi ställer höga krav på hur de produkter och lösningar vi erbjuder påverkar vår omgivning och miljö. Vi arbetar med… Läs mera »

Våra skadedjursområden!

Silverline Pest Protect erbjuder dig trygga och enkla lösningar för bästa skydd mot skadedjur – så att du kan slappna av och njuta av ditt hem och trädgård – på ett miljösmart sätt. Vi har ett brett utbud av lösningar för de vanligaste varianterna av skadedjur. Pest Protect system erbjuder dig lösningar för olika typer… Läs mera »

Nya förpackningar – en del av vårt hållbarhetsarbete!

Som en del av vårt hållbarhetsarbete har vi sett över alla våra förpackningar för att se hur vi kan minska deras miljöpåverkan. Vi har bland annat valt att plocka bort alla våra blisterförpackningar i plast. Genom nya lösningar har vi dessutom minskat förpackningarnas storlek med 20-30%. Våra nya förpackningar medför mindre påverkan på miljön både… Läs mera »

Unik ljudteknologi för ett skadedjursfritt hem!

Pest Protect system är ett program av elektroniska produkter som avskräcker möss och andra skadedjur. Produkterna avger ett varierat och anpassat ultraljud som skrämmer och stör möss och andra skadedjur anpassat för olika utrymmen. Ljudet påverkar deras naturliga beteende vilket stressar dem och skapar en odräglig miljö som de vill undvika. Silverline Pest Protect avskräcker… Läs mera »