Sork och mullvad på besök i trädgården kan snabbt bli ett stort problem. Låt giftfri avskräckning med anpassad ljudteknologi från Silverline lösa problemet med underminerade gräsytor. www.silverline.se

Har du fått besök av mullvad?

Sork och mullvad på besök i trädgården kan snabbt bli ett stort problem. Låt giftfri avskräckning med anpassad ljudteknologi från Silverline lösa problemet med underminerade gräsytor.

Sork & Mullvadsfritt SM1250 skapar störande vibrationer med hjälp av den unika ljudteknologin A-Guard och stimulerar djurens flyktinstinkt. Drivs med batteri. Täcker en yta på upp till 1250 m². För utomhusbruk men bör tas in under vintern för att skyddas mot tjäle.

Solcellsdrivna Sork & Mullvadsfritt SM 500 Solar håller gnagarna borta från gräsmattan med beprövad ljudteknologi från Silverline. Staven sätts enkelt i marken där den omedelbart sänder ut de ljudfrekvenser som skapar störande vibrationer i marken. Vibrationerna stör djuren och stimulerar deras flyktinstinkt. Den solcellsdrivna enheten täcker en yta på upp till 500 m².